Usługi

Usługi komputerowe

Użytkownikom biblioteki umożliwiamy nieodpłatne korzystanie z komputerów i internetu w pracowni komputerowej przy czytelni MGBP w Rucianem-Nidzie.

Wydruki komputerowe

strona A4 tekst czarno-biały – 0,30 zł

strona  A4 tekst kolorowy – 0,60 zł

obrazki w kolorze do 50% powierzchni strony A4 – 1,00 zł

obrazki w kolorze powyżej 50% powierzchni strony A4 – 2,00 zł

obrazki w kolorze do 50% powierzchni strony A3 – 2,00 zł

obrazki w kolorze powyżej 50% powierzchni stronyA3  – 4,00 zł

skanowanie dokumentu ( 1 strona) – 0,50 zł

Usługi kserograficzne (tekst)

A4 odbitka jednostronna czarno-biała  – 0,30 zł

A4 odbitka jednostronna kolorowa  – 0,60 zł

A3 odbitka jednostronna czarno-biała – 0,60 zł

A3 odbitka jednostronna kolorowa – 1,20 zł

Usługi kserograficzne (obraz)

A4 odbitka kolorowa do 50% powierzchni strony – 1,00 zł

A4 odbitka kolorowa powyżej 50% powierzchni strony – 2,00 zł

A3 odbitka kolorowa do 50% powierzchni strony – 2,00 zł

A3 odbitka kolorowa powyżej 50% powierzchni strony – 4,00 zł